UFO's in beeld

Een fotocollage uit mijn archief.

 
Ufo’s op een grotschildering in China                       Een brandend wiel in 900 over Japan (munten)     

 

Dit is een artistieke weergave van een reliëf, gevonden in een labyrint op het eiland in het Jotuo Toengt'ing meer. Tijdens een expeditie, die geleid werd door professor Tsj'i Pen-Lai in 1957, vonden ze verschillende reliëfs van "de mens" in vreemde kleren, ze zagen er uit als een astronaut. Ze vonden ook een reliëf dat op het zonnestelsel leek.  


Itolo en Kolo, Tanzania – Grotschildering van o.a. 2 schotelvormige objecten, 27.000 v. Chr.

Twee grotschilderingen uit Tanzania. Beide zijn naar schatting 27.000 jaar oud. Die aan de linkerzijde bevindt zich in Itolo en toont verschillende disc gevormde voorwerpen. Het andere schilderij is van Kolo toont vier entiteiten rond een vrouw. Let ook op de eenheid die naar beneden kijkt vanuit een soort van doos of object. 


Grottekening van alien en een ufo – Australië                               Cave Pech Merle - Frankrijk  


Uit de kranten: verslagen van ufo’s boven Bazel (1566) Nürnberg (1561).

Een gekleurde houtsnede door Samuel Coccius, Bazel, Zwitserland, (1566) naar aanleiding van het hemelse fenomeen boven Nürnberg in 1561.
Het Nürnberg incident is een klassiek ufo geval. De gebeurtenis werd in 1561 gedocumenteerd door Hans Glaser en gerapporteerd in de Neurenberg Gazette. Het was massale Ufowaarneming. Mensen waren getuige van hoe honderden kruisen, globes en buizen met elkaar aan het vechten waren boven de stad. Sommige van die voorwerpen, zo werd vermeld, verdwenen in de zon, en anderen in een dikke wolk van rook na het crashen op de grond. Na de luchtslag, verscheen er plotseling een groot zwart, speer-achtig object.
Vijf jaar later, in 1566, waren de burgers van Bazel, Zwitserland, getuige van een vergelijkbaar spektakel met verschillende zwarte bollen die zich in een strijd bevonden.
De gebeurtenis boven de Duitse stad Neurenberg op 14 april 1561, werd afgedrukt in een geïllustreerde krantenbericht, in dezelfde maand.
De tekst van de krant geeft de volgende vertaling:
"In de ochtend van 14 april 1561, bij dageraad, tussen 4 en 5 uur, een vreselijke verschijning vond plaats onder de zon, en daarna werd dit gezien in Neurenberg in de stad, voor de poorten en op het land - door veel mannen en vrouwen.
In eerste instantie leek er in het midden van de zon twee bloedrode halfronde bogen, net als de maan in zijn laatste kwartaal. En in de zon, boven en onder en aan beide zijden, had het  de kleur van bloed, er stond een ronde bal van deels saai, deels zwart van kleur.
Ook daar stond aan beide kanten als een torus over de zon, andere bloedrode bollen, groot in aantal, over drie op een lijn en vier in een vierkant, en soms alleen. Tussen deze bollen waren zichtbaar enkele bloedrode kruisen, met daartussen enkele bloedrode strips, dikker aan de achterzijde en voorzijde gevormd zoals staven riet en gras, die zijn vermengd, waaronder twee grote staven, een rechts, de andere naar links, en binnen de kleine en grote staven waren er drie, ook vier en meer bollen.
Deze begonnen te vechten onder elkaar, zodat de bollen, die voor het eerst in de zon waren, naar degenen vlogen die aan beide kanten van de zon waren, daarna gingen ze naar de bollen die buiten de zon waren, in de kleine en grote groepen vlogen ze naar de zon. De bollen vlogen heen en weer en streden fel met elkaar voor meer dan een uur. En toen het conflict weer uit de zon was, werden ze vermoeid zodanig dat ze allemaal, zoals gezegd, dat ze van de zon vielen naar beneden op de aarde, alsof ze allemaal verbrande en kwamen op de aarde met immense rook.
Na dit alles kwam er iets als een zwarte speer, erg lang en dik, de as wees naar het oosten, het punt wees naar het westen. Wat dergelijke tekens bedoelen, God alleen weet het. Hoewel we het hebben gezien, dat kort na elkaar, vele soorten borden uit de hemel die door de almachtige God naar ons worden gestuurd, om ons tot bekering te brengen, we zijn nog steeds, helaas, zo ondankbaar dat we zulke hoge tekenen en wonderen van God verachten. Of we spreken van hen met spot en gooi ze in de wind, zodat God ons kan een angstaanjagende straf op grond van onze ondankbaarheid kan sturen. Immers, de godvrezende wil op geen enkele wijze ontdoen van deze tekenen, maar zal het ter harte nemen als een waarschuwing van hun barmhartige Vader in de hemel, zal hun leven beteren en trouw smeken tot God, dat Hij Zijn toorn kan voorkomen, met inbegrip van de komende straf, op ons, zodat wij hier tijdelijk en eeuwig daar leven als zijn kinderen. Want het kan God geve ons zijn hulp, Amen. Door Hans Glaser, letterschilder van Nürnberg." 


Objecten op diverse munten

 
Een ufo, vanuit de zee, Japan                          UFO Typen 


UFO vliegt Brazilië binnen – Time-Life            Ufo boven Virginvlucht na start boven New York
 

 


Ufo vanuit MIR station – 1999 Rusland

 


Het Tether incident 

Foto vanuit de Apollo 16                Tekst van de geluidsopname vanuit de Shuttle

 
Object bij Phobos                                                      Object op Mars – Curiosity foto

                                          
                                                  Nasa foto’s van objecten op de maan    

 Astronaut Buzz Aldrin: “We waren niet alleen op de maan”.

https://www.youtube.com/watch?v=ZNkmhY_ju8o

https://www.youtube.com/watch?v=ZNkmhY_ju8o