Tekst: Pierre Linssen, Well (LB).

Een merkwaardig feit is dat vanuit de oudheid het gevleugelde motief in alle culturen terug te vinden is. In de oude wereld maar ook in de nieuwe wereld en in soms in dezelfde tijdperiodes.

Zelfs tot op de dag van vandaag, maar dat is geen verbazing, zie je vleugels. Vleugels die  verwerkt zijn in heel veel bedrijfslogo’s en die vooral te maken met vervoer en vliegen.

Kijk eens naar onderstaande logo’s met die uit het verre verleden.

De schijf is ruim 4000 jaar 'aanbeden' ... Waarom? ...

De afbeelding van een wezen met vleugels wordt vaak gezien als een symbool voor goddelijkheid. Afbeeldingen van een schijf met vleugels komen veelvuldig voor op muur reliëfs en muurschilderingen van zoal de oude beschavingen zoals Soemerië, Assyrië, Babylonië, Perzië (het hedendaagse Iran), Anatolië, en het oude Egypte.
 
Waar haalden de oude culturen dit vandaan? Niet alleen in het oude Midden-Oosten, maar ook in Peru, China en andere landen rondom de gehele wereld.
Het lijkt mij niet dat ze deze 'fantasieën' overal bijna tegelijkertijd 'toevallig' verzonnen ... Toch? 

De gevleugelde Zonneschijf ...
 
 
Dit oude symbool wordt vaak geassocieerd met Egypte, hoewel het ook gebruikt werd door de Perzen en Assyriërs en ook door de verre culturen in Zuid-Amerika en Australië. Het bestaat uit een Zon geflankeerd door twee vleugels. De Egyptenaren beelden traditioneel twee slangen op de vleugels af, die de Godinnen representeerden die het “Hoge en het Lage” Egypte beschermen. Thomas Milton Stewart legt de mythologische betekenis uit:
“Horus, de uit de Maagd-geboren verlosser van de Egyptenaren, kwam de wereld in om de vijanden van de grote God, Ra te vernietigen. Daarom veranderde Horus zichzelf in de vorm van de gevleugelde Zonneschijf, en bracht met hem de Godinnen Nekhebet en Uatchit in de vorm van twee slangen. Na hun succesvolle oorlog tegen de vijanden van Ra, beval Horus Thoth, de God van geheime wijsheid, dat de gevleugelde Zonneschijf met de staande slangen erop naar de heiligdommen van alle Goden van de landen van het Zuiden en Noorden moesten worden gebracht”.
De auteur gaat verder over de symboliek:
“De symbolische punten in voorgaande legende zijn zeer oud, want zij behoren tot de vroegste periode. De gevleugelde schijf, welke als hiëroglief betekent ‘om te worden – te zijn – te creëren“, en is een onderdeel van de symbolische versiering van elke tempel, weergegeven boven elke poort en deur, en is een symbool van de vroegste expressie van het leven na de dood, dat onze dag heeft bereikt”.
Het symbool is een representatie van de beklimming van de ziel naar het Goddelijke, met de hulp van de Slang van wijsheid en kennis:
“En de betekenis van de gevleugelde Zonneschijf is dit, – Het is het symbool van perfecte aspiratie naar het Goddelijke, van de zuivering van de lagere natuur, en van de laatste beklimming richting de eenheid met die Ene”.
-G.A. Gaskell, Egyptian Scriptures Interpreted Through the Language of Symbolism Present in All Inspired Writings.

Egyptische mystici gebruikte de gevleugelde Zon voor rituele magie en aanroepingen:
“Typisch voor het element van lucht, bestaat dit uit een cirkel of Zonneachtige disk omsloten door een paar vleugels. In rituele magie hangt het over het alter in oostelijke richting en wordt gebruikt wanneer er een beroep wordt gedaan op de bescherming en samenwerking van de sylfen”. -Hope, Murry, Praktical Egyptian Magic.
De gevleugelde Zon wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt door groepen als de Vrijmetselaars, de Theosofen en de Rozenkruisers.
“De Gevleugelde Globe is bij uitstek het symbool van de Rozenkruiser, hoewel de Illuminati er aanspraak op mogen maken, en het kan worden toegegeven dat het van Egyptische afkomst is. De gevleugelde bol is het symbool van de volmaakte ziel die op haar vlucht terug is naar de bron van haar creatie in de Elyzeese velden aan gene zijde”. -Swinburne, Clymer, The Rosicrusians Thier Teachings.

Het spreekt voor zich dat het symbool dat bij Egyptologen bekend staat als de "gevleugelde zonneschijf" erg doet denken aan de afbeeldingen van de "gevleugelde schijf" uit het oude Mesopotamië. Er is een Egyptische tekst welke bekend is als: "de legende van Horus van Behutet en de gevleugelde schijf", uit de Ptolemaeïsche periode (305 v.Chr tot 30 n.Chr.) over de Egyptische god Horus Heru-Behutet die omhoog naar de horizon vloog in de vorm van de grote Gevleugelde Schijf, vanwaar hij zijn vijanden aanviel met zo'n voortreffelijke kracht dat ze niet konden horen of zien en ieder van hen doode zijn kameraad. (Deze legende was mogelijk de inspiratie voor de vliegmachines in de film "Stargate".) Heru-Behutet in de vorm van de Gevleugelde Schijf werd beschreven als "schitterend met vele kleuren". Later vroeg Horus aan de schriftgeleerde Thoth om het symbool van de Gevleugelde Schijf in iedere tempel en heiligdom te plaatsen omdat dit het symbool van Horus was geworden om zijn vijanden te waarschuwen om deze plaats onmiddelijk te verlaten voordat men in aanraking zou kunnen komen met zijn gevreesde kracht. 

Historici nemen aan dat de vleugels van de valk een symbool waren voor de hemel. Tijdens de vijfde Egyptische dynastie werd dit symbool uitgebreid met een "zonneschijf" tussen de vleugels, bekend als de Behedeti ("hij van de kleurige vleugels"). De slangen (uraei) zijn het symbool van wijsheid, en worden aangetroffen op afbeeldingen uit het late Oude Koninkrijk. De oude Egyptenaren zagen de zon op zichzelf als een ei, namelijk het ei van de zonnegod Ra (uitgesproken als Ré of "ray") die straalde van licht. Volgens verscheidene occultisten zou het verwijzen naar het omhulsel, het ei, of voertuig van de ziel.