Tijdstabel Aarde

deze onderstaande tekst is afkomstig van talc.site88.net

Alle genoemde jaartallen zijn slechts ruwe indicaties.

 • 4,54 Miljard jaar geleden: Het ontstaan van planeet Aarde. (Geologie) De Elohim schiepen de aarde en begonnen te werken aan haar biologie in 7 fasen ("dagen"), volgens de oorspronkelijke Hebreeuwse Bijbel.
 • 3,8 Miljard jaar geleden: Pre-Cambrium. Het eerste organisch leven (bacteriën) op aarde.
 • 542 miljoen jaar geleden: Cambrium. Complexe organismen begonnen veelvuldig voor te komen.
 • 250 Miljoen jaar geleden: Trias. Ontstaan van de eerste dinosaurussoorten.
 • 199 Miljoen jaar geleden: Juratijdperk. Grote dinosaurussen zwierven op de aarde.
 •  (65/68 Miljoen jaar geleden: Massaal uitsterven van de dinosauriërs.
 • 10,5 Miljoen jaar geleden: Eerste aapachtige mensen op aarde (Cayce 2.665-2). Mogelijk "Homo Habilis".
 • 7 Miljoen jaar geleden: Het bestaan van de eerste wezens welke we zouden kunnen identificeren als vroege primitieve mensen. (Cottrell)
 • Meer dan een miljoen jaar geleden: Mensachtige wezens afkomstig van een niet bij naam genoemde planeet migreerden naar Mars en stichtten tevens een kolonie op de aarde dat uiteindelijk het Chinese ras werd. (Ernest L. Norman) Mogelijk betrof dit het oorspronkelijke Lemuriaanse ras.
 • 900.000 v. Chr.: Opkomst van de nu verloren beschaving van Lemuria, gelegen in de Stille Oceaan. (Cayce) 
 • 500.000 v. Chr.: Vernietiging van de Lemurische beschaving. (Cayce) 
 • 485.000 v. Chr.: Alalu, van de planeet "Nibiru" arriveert op aarde. (Sitchin)
 • 445.000/414.000 - 300.000 v. Chr.: Aankomst van de Anunnaki op aarde waaronder Enki, Enlil en hun helpers, (gekend als de 'goden' uit de oude Mesopotamische mythen, Sitchin).
 • Tussen 400.000 en 200.000 v. Chr.: Mogelijk tijdsbestek van het Bijbelse verhaal over de gemeenschap tussen de "zonen Gods" (mogelijk de Cro-Magnonmens) en de "mensendochters". (De inschatting van dit tijdsraam is gebaseerd op de stelling dat dit volgens Daan Akkerman gebeurd zou zijn tijdens de overgangsfase van het tijdperk van Lemurië naar dat van Atlantis.)
 • 350.000 v. Chr.: Heropbouw van de Lemurische beschaving. (Cayce)
 • 250.000 v. Chr.: Laatste ondergang van Lemurië. (Cayce) Mogelijke tijdspanne voor de bouw van de oudste Moai standbeelden op Paaseiland na de ondergang van Lemurië. (Cottrell)
 • 200.000 v. Chr.: Het begin van de eerste beschaving van 'Atlantis' en de eerste verschijning van "Homo Sapiens Neanderthalis". (Cayce)
 • 97.200 v. Chr.: De ingreep van de Anunnaki met betrekking tot de evolutie van de mens, wat leidde tot het ontstaan van de moderne Homo Sapiens Sapiens. (Patricia Cori).
 • 92.000 v. Chr: Oudst bekende bestaan ​​van de moderne mens: Homo Sapiens Sapiens
 • ongeveer 88.000 v. Chr. (zeer ruwe schatting): De aankomst van de kolonie van Ingewijden aan de kusten van het "Scandinavische deel van Europa" die Stonehenge hebben opgericht. De ingewijde priesters en hun volgelingen blijken behoord te hebben tot een zeer vroege tak van het Akkadische ras - ze waren langer, beter ogend, en hadden langere hoofden dan de oorspronkelijke bewoners van het land. ("The Story of Atlantis", door W. Scott-Elliot.)
 • 55.000 v. Chr.: Oudst bekende bestaan ​​van de Cro-Magnon-mens in Europa.
 • 52.000 - 50.000 v. Chr.: Grote technologische vooruitgang in Atlantis. (Cayce)
 • 50.700 v. Chr.: Tijdsperiode van grote aardse veranderingen als gevolg van een verschuiving van de magnetische polen van de aarde. Atlantis verloor land en werd een archipel van vijf eilanden. De eerste migraties vanuit Atlantis vonden plaats in kleine aantallen in het oosten en het westen. De eerste nederzettingen waren in het gebied van de Pyreneeën in Frankrijk en Spanje, en later in Midden- en Zuid-Amerika. (Cayce) Lemurië verloor ook land, en migraties zijn eveneens gemaakt naar Midden- en Zuid-Amerika.
 • Rond 33.000 v. Chr.: Tijdsperiode van de derde destructieve kracht in de wereld en hierna de bouw van de eerste dolmens in Egypte (Cottrell). Archeologen zijn er achter gekomen dat rond deze tijd de Cro-Magnonmens (mogelijk vanaf Atlantis) de westelijke kusten van Europa en Noord Afrika binnen in verschillende golven zijn binnengedrongen rond de tijdsperiode van rond 35.000 v. Chr. Deze periode markeert ook het uitsterven van de Neanderthalers. Volgens Patricia Cori gebeurde dit rond 32.400 v. Chr. toen de planeet Nebiru (Nibiru) in ons zonnestelsel terecht kwam, wat er voor zorgde dat de polen van de aarde omkeerden. (Vanwege de enorme magnetische verstoring.)
 • 32.550 - 30.550 v. Chr.: Eerste Gouden eeuw van vrede en verlichting. De wijsheid en het harmonieuze leven met de natuur van de Amerikaanse Aboriginals herinneren ons nog aan deze tijd. Tijd van de Egyptische hogepriester Ra-Ta.
 • 28.200 - 18.000 v. Chr.: Spirituele achteruitgang van de Atlantis. Gedurende deze periode was er opnieuw weer een verschuiving van de magnetische polen van de aarde, welke werd veroorzaakt door vulkaanuitbarstingen, die hebben geleid tot grote veranderingen op de aarde en het begin van de laatst bekende ijstijd. Opnieuw verliest Atlantis land en wordt een eiland dat door een keten van eilanden verbonden is met het land van Noord-Amerika. (Cayce 470-22). Patricia Cori noemt 28.800 v. Chr. als het einde van de tweede cyclus van Atlantis door het bevriezen van het continent.
 • 27.000 - 10.800 v. Chr.: "Derde cyclus" van Atlantis. De eerste hoger dimensionale lichtwezens van de planeet Yzhnü, genoemd de Yzhnüni, afkomstig van het systeem van Sirius, kristalliseren in Atlantis en deelden uiteindelijk hun kennis over kristallen met de Atlantiërs. Ze waren tevens de makers van de 13 kristallen schedels. (Patricia Cori)
 • 25.200 v. Chr.: De Anunnaki installeren militaire basissen op de planeet Mars. (Patricia Cori)
 • Rond 23.000 v. Chr.: Massaal uitsterven van verschillende dieren met inbegrip van de grote beesten waarvan het grootste deel van de huidige moderne wetenschappers menen dat al deze soorten al miljoenen jaren eerder waren uitgestorven. Men zou namelijk vele fossiele overblijfselen foutief hebben gedateerd op een ouderdom van miljoenen jaren geleden. (Daan Akkerman.) Douglas James Cottrell noemde tevens deze datum van 23.000 jaar geleden als de Grote Vergadering van alle leiders van de wereld om de grote beesten (deze die we vandaag de dag "prehistorisch" zouden kunnen noemen) uit te roeien die gezien werden als destructief en een bedreiging voor de aarde.
 • 22.006 v. Chr.: Tijdspanne van de Bijbelse 'zondvloed'. Deze "vloed" zou zijn gebeurd tijdens de "tweede serie uitbarstingen" in: "tweeduizend - twee tot tweeduizend zes" [ 22.006?] v. Chr. (Cayce 364-6)
 • 21.600 v. Chr.: De Anunnaki bouwen doorvoerstations op de maan. (Patricia Cori).
 • 18.000 v. Chr.: Eerste ontwikkelingen van schotelvormige vliegende machines in Atlantis (volgens Eklal Kueshana, auteur van het boek "The Ultimate Frontier"). Mogelijk één van de "wagens" welke was gezien en beschreven door de Bijbelse profeet Ezechiël. (Cayce 1859-1) Tevens de tijd van de eerste mijnwerkersnederzettingen van de Anunnaki in Afrika volgens Patricia Cori.
 • 17.400 v. Chr.: Eerste vernietiging van Atlantis. (7.500+9.900) (Cayce 364-11)
 • 14.400 v. Chr.: De Anunnaki landen in Atlantis, wat samenloopt met het begin van de oppositie in de Priestergemeenschap. (Patricia Cori).
 • 13.000 v. Chr.: Tweede Gouden eeuw van vrede en verlichting. (Bron onbekend)
 • 11.248 v.Chr: Het begin van de Egyptische geschiedenis, onder de heerschappij van degenen die men de Neteru (de "goden"). (Egyptische papyrus van de "Koningslijst van Turijn".) Volgens Patricia Cori is het woord "Neteru" afgeleid van het woord "Nebiru" (Nibiru).
 • 11.160 v. Chr.: Tijdspanne van het verhaal van Zailm uit Atlantis, in het boek "A Dweller on Two Planets'. Men had in Atlantis sigaarvormige luchtvaartuigen ontwikkeld die tevens konden reizen onder water. (Oliver, "A Dweller on Two Planets (1894)")
 • 11.016 v. Chr.: Arararat, tweede van de Noordelijke Koningen (Egypte), werd heerser op 16-jarige leeftijd. (Cayce 341-9) 
 • 10.700? (v. Chr.): Begin van de verdwijning van het continent van Lemurië. (Cayce 364-4)
 • Ergens tussen 11.000 en 10.500 v. Chr.: Oude kennis en geschiedenis uit de tijd van Atlantis werd verborgen onder de plaats die nu bekend staat als het Gizeh-plateau in Egypte. (Cayce)
 • 10.490 tot 10.390 voor Christus: De bouw van de Grote Piramide van Giza, welke 100 jaar volgens Edgar Cayce, en werd gebouwd door Ra en Hermes. (Cayce 5748-6) Volgens Zecharia Sitchin werden zij ook genoemd in de Soemerische kleitabletten als Marduk (Ra) en Ningishzidda (Thoth/Hermes). Volgens de website van Nederlands trance-medium Daan Akkerman werden de piramides gebouwd rond 10.500 voor Christus en de Grote Sfinx van Gizeh werd 100 jaar later gebouwd, gedurende de tijd van de "grote eclips".
 • 10.360 v. Chr.: Vernietiging van de Atlantische productiestad Marzeus en Terna (de Bijbelse "steden van de vlakte") door de "Navaz"-krachten (het enorme potentieel van de krachten van de natuur) die men niet meer onder controle had. Dit veroorzaakte het einde van de kennis en het gebruik van de geavanceerde technologie welke gebaseerd was op hun wetenschap. (Oliver, "A Dweller on Two Planets")
 • 10.360(?) - 9.900 v. Chr.: Hebzucht, lust en corruptie leidden tot moreel verval en de geestelijke ondergang van de gouden eeuw van Atlantis. Verblind door de angst voor komende rampen, als vergelding voor hun zondige leven, werden vaak onschuldige mensen in een poging om hun gemeenschappelijke zonden af te lossen. (Oliver, "Dweller on Two Planets") Edgar Cayce noemde tevens 7.000 en 9.000 v. Chr. als de tijdspanne van het verval van het gouden tijdperk van Egypte.
 • 10.300 v. Chr.: Oprichting van de Grote Bibliotheek in Alexandrië, Egypte. (Cayce 315-4)
 • 9.900 v. Chr.: Opnieuw een verschuiving van de magnetische polen tegen het de einde van de laatste ijstijd. Dit veroorzaakte meer aardse veranderingen wat leidde tot het zinken van de laatste overgebleven eilanden van Atlantis met inbegrip van het grote Poseidia. (Cayce 364-1 en 288-1) De mensen die in staat waren te ontsnappen in die tijd, vluchtten naar Egypte, Yucatan, Mexico en andere plaatsen. (Cayce) Ook ontstonden er veranderingen in de aansluitingen van het elektromagnetische veld van de aarde, wat de verdere verdichting van materie veroorzaakte waardoor er een einde kwam aan de mogelijkheid voor "spirituele" wezens (goden/engelen/geesten) om zich vrij te materialiseren en dematerialiseren naar behoeven, en waardoor incarnatie als enige mogelijkheid overbleef om het leven op aarde te ervaren. (Daan Akkerman) Volgens Rudolf Steiner konden de mensen voor de ondergang van Atlantis de wereld van de goden waarnemen gedurende hun slaap, maar niet meer na deze periode. Patricia Cori noemt 10.800 v. Chr. als de tijd van de ondergang van Atlantis, maar mogelijk is dit een vergissing van haar aangezien 10.800 jaar geleden (9.800 v. Chr.) meer overeenkomt met andere bronnen.
 • 9.000 v. Chr.: Dierlijke invloeden zoals aanhangsels van vleugels, staarten, veren, klauwen en hoeven verdwenen uiteindelijk van het menselijk lichaam, met uitzondering van enkelen die later correct werden weergegeven in Assyrische en Egyptische kunst. (Robinson, "Edgar Cayce's Story of the Origin and Destiny of Man")
 • 8.000 v. Chr.: Bouw van het tempelcomplex van Angkor Wat in Cambodja, in de oorspronkelijke staat. [zo'n 10.000 jaar geleden.] (Cottrell)
 • 7.200 v. Chr.: De Anunnaki verschijnen opnieuw in Mesopotamië waar men zich bezig houd met de Soemerische beschaving. (Patricia Cori).
 • 6.000 v. Chr.: Catastrofe in de omgeving van de Bimini-eilanden.
 • 5.500 v. Chr.: Datum van de Bijbelse "Exodus", aldus Edgar Cayce, in de tijd wanneer Ramses II farao zou zijn.(Cayce 470-22) Volgens Egyptologen is dit is echter in tegenspraak met de historische datum waarin deze farao regeerde (1279-1213 v. Chr).
 • 3.800 v. Chr.: De algemeen aanvaardde datum door archeologen van de "plotselinge" opkomst van een hoog ontwikkelde beschaving in Soemerië, gelegen in met name het voormalige Zuid Irak. Kan mogelijk veel ouder zijn.
 • 3.600 v. Chr.: De Anunnaki bemoeien zich met Egypte, een beschaving opgericht door middel van directe interventie met Afgezanten van het Licht afkomstig van Sirius en de Pleiaden. (Patricia Cori)
 • 2.038 v. Chr.: Geboorte van of Abram, later "Abraham" genoemd; de eerste aartsvader van het volk Israel.
 • 1.391 v. Chr.: Geboorte van Mozes, stichter van de Israëlitische godsdienst.
 • 1.194 - 1.184 v. Chr.: De Trojaanse oorlog tegen de stad van Troje door de Acheeën (de Grieken) nadat de Trojaanse prins genaamd Paris de beeldschone Helena afpakte van haar echtgenote Menelaos, koning van Sparta.