De schijf van Festos (Kreta)

Degene die een code tracht te ontcijferen en over een cijfer gebogen zit en de geleerde taalkundige die een oud schrijfsysteem bestudeert in een rustige bibliotheek staan in wezen tegenover dezelfde taak. Om of de code of de inscriptie te ontraadselen is het tijdrovende proces van het tellen van het aantal malen dat een letterteken voorkomt onontbeerlijk. Omdat dit zo is, verbeteren de kansen op slagen zich in verhouding met de lengte en aantallen van de mysterieuze inscripties. Noch degene die een code tracht te ontcijferen noch de geleerde behoeven vloeiend de taal te beheersen die zij trachten te ontcijferen, maar hij moet dan zoveel mogelijk historische details bijeenbrengen. Als hij daarom een specimen tegenkomt zoals de schijf van Phaistos (zie afbeelding), dat het enige voorbeeld van het schrift ervan vertegenwoordigt dat ooit werd gevonden, moet hij een bijna zekere nederlaag onder ogen zien. Voorts, zelfs al als hij toegang heeft tot duizenden specimina, zou hij er slechts gedeeltelijk in slagen om delen van de taalpuzzel op te lossen. Met één prachtige uitzondering hebben de geschriften op de volgende pagina's tot nu toe die teleurstelling voortgebracht.

 

Dit ronde kleitablet uit 1600 v. Chr., gevonden op de plaats van het Minoische paleis in Phaistos op Kreta is aan beide zijden gegraveerd met een tekst die spiraalsgewijze verloopt van de rand naar het midden. Hoewel de 45 pictorale tekens wat vage gelijkenis vertonen met de lettertekens van andere Kretenzische schriften hebben zij hardnekkig alle pogingen tot ontcijfering weerstaan.

De Schijf van Festos, waarschijnlijk daterend uit de MM IIB (ca 1700 na Chr.) periode.

Op deze zijde zijn de syllabische tekens van een onbekend schrift en taal te zien.

 

 

 

.