Mysterieuze artefacten

De gegroefde bollen

In de afgelopen decennia hebben mijnwerkers, in Zuid-Afrika, mysterieuze metalen bollen opgegraven. De herkomst is onbekend, deze bollen zijn ongeveer 2,5 centimeter in diameter, en sommige zijn geëtst met drie parallelle groeven die rond de middellijn lopen. Twee soorten bollen zijn gevonden: een bestaat uit een stevig blauwachtig metaal met witte vlekjes, de andere is hol en gevuld met een sponsachtige witte substantie. Het vreemde is dat het gesteente waarin ze zijn gevonden het Pre-cambrium tijdperk is - en gedateerd op 2,8 miljard jaar oud! Wie het heeft gemaakt en met welk doel is onbekend.

 

Het Antikythera mechanisme

Een verbijsterende artefact werd gevonden door sponsduikers, naar een schipbreuk in 1900, voor de kust van Antikythera, een klein eiland dat ten noordwesten van Kreta ligt. De duikers brachten, vanuit het wrak, een groot aantal marmeren en bronzen beelden naar boven, die blijkbaar de lading van het schip was geweest. Een van de opgravingen was een stuk van gecorrodeerd bronzen deel dat een soort van mechanisme voorstelde, samengesteld uit vele versnellingen en wielen. Na onderzoek werd het artefact gedateerd op 80 voor Christus, en veel deskundigen dachten in eerste instantie dat het een astrolabium was, gereedschap voor een astronoom. Door een x-ray van het mechanisme te maken bleek dat het veel complexer was, met een geavanceerd systeem van differentiëlen. Deze complexiteit was ​​tot 1575 totaal onbekend! Het is ook nog onbekend wie dit geweldige instrument 2000 jaar geleden heeft gemaakt en hoe de technologie verloren ging.

 

De Bagdad batterij

Vandaag zijn batterijen te vinden in elke supermarkt, of warenhuis. Nou, hier is een batterij die 2000 jaar oud is! Bekend als de Bagdad batterij, deze werd gevonden in de ruïnes van een Parthisch dorp en men verondersteld dat het dateert tussen 248 voor Christus en 226. Het apparaat bestaat uit een 5-1/2-inch hoge aarden vat, de binnenkant van het vat was een koperen cilinder die op zijn plaats werd gehouden door asfalt en de binnenkant bevatte een verroeste ijzeren staaf. Experts die het onderzochten geconcludeerde dat het geheel nog gevuld kon worden met een zure of alkalische vloeistof en een elektrische lading kon geproduceerd worden. Men gelooft dat deze oude batterij gebruikt  zou kunnen zijn voor elektrolytische objecten met goud. Zo ja, hoe is deze technologie verloren gegaan... en waarom is de batterij niet herontdekt, pas na 1800 jaar?

Het Coso artefact

Tijdens het zoeken naar mineralen in de bergen van Californië, dichtbij de plaats Olancha, in de winter van 1961, vonden Wallace Lane, Virginia Maxey en Mike Mikesell een rots, onder de vele anderen, ze dachten dat het een geode was - een goede aanvulling voor hun winkel. Na erin te snijden, vond Mikesell een object er binnenin en die leek gemaakt te zijn van wit porselein. In het midden was een schacht van glanzend metaal. Experts schatten dat, als dit een geode had moeten worden, het ongeveer 500.000 jaar geduurd moet hebben voor deze fossiele bezette knobbel te vormen, maar het object van binnen was van een geavanceerde menselijke productie. Nader onderzoek wees uit dat het porselein werd omgeven door een zeskantige behuizing, en na een röntgenfoto bleek dat er een kleine veer aan de ene kant, als een bougie aan de andere kant aanwezig was. Er is een controverse rond dit artefact, zoals u zich kunt voorstellen. Sommigen beweren dat het artefact helemaal geen geode was, maar ingekapseld zat in verhard klei. Het artefact zelf is geïdentificeerd door deskundigen als een 1920-tijdperk Champion bougie. Helaas is het Coso Artefact verloren gegaan en kan het niet meer grondig worden onderzocht worden. Is er een natuurlijke verklaring voor? Of was het gevonden, zoals de ontdekker beweerde, in een geode? Zo ja, hoe kon een 1920 bougie in een 500.000-jaar-oude rots komen?

Ancient model vliegtuig

Er zijn artefacten die behoren tot oude Egyptische - en Midden-Amerikaanse culturen die verbazingwekkend veel lijken op moderne vliegtuigen. Het Egyptische artefact, gevonden in een graf in Saqquara, Egypte in 1898, is een 15 cm houten voorwerp dat sterk lijkt op een model vliegtuig, met romp, vleugels en een staart. Experts geloven dat het object zo aerodynamisch is dat het eigenlijk kan glijden. Het kleine object ontdekt in Midden-Amerika (zie boven), en naar schatting 1000 jaar oud, is gemaakt van goud en kon gemakkelijk worden aangezien voor een model van een delta-wing vliegtuig - of zelfs de Space Shuttle. Het heeft zelfs iets wat lijkt op stoel van een piloot.

De grote stenen ballen van Costa Rica

Werklieden hakten zich een weg door de dichte jungle van Costa Rica, toen bij een gebied van  de bananenplantages kwamen, struikelden ze, in de jaren 1930, over een aantal ongelooflijke objecten: tientallen stenen ballen, waarvan vele perfect bolvormig waren. Ze varieerden in grootte van zo klein als een tennisbal als een verbazingwekkende 8 meter in diameter en een gewicht van 16 ton! Hoewel de grote stenen ballen duidelijk door de mens zijn gemaakt, is het niet bekend wie ze heeft gemaakt, met welk doel en het meest raadselachtige, hoe bereikten ze zo’n sferische precisie.

 

Onmogelijke fossielen

 

Fossielen, zoals we geleerd hebben op de lagere school, verschijnen in rotsen, die vele duizenden jaren geleden werden gevormd. Toch zijn er een aantal fossielen die gewoon niet geologisch of historisch kunnen zijn. Een fossiel van een menselijke handafdruk, bijvoorbeeld, werd gevonden in kalksteen en blijkt naar schatting 110 miljoen jaar oud te zijn. Wat lijkt op een versteende menselijke vinger in het Canadese Noordpoolgebied dateert ook terug 100-110,000,000 jaar geleden. En wat lijkt op het fossiel van een menselijke voetafdruk, met mogelijk een sandaal, werd gevonden in de buurt van Delta, Utah in een leisteen afzetting, schatting 300,000,000-600.000.000 jaar oud.
Een ander fossiel is van een menselijke hand die ontdekt is in Bogota (Colombia), en behoort  tot Gutierrez collectie. De rots die het bevatte, is 100 tot 130 miljoen jaar oud.

De Dropa Stenen
De Dropa stenen, ook wel bekend als de Dzopa stenen, of Drop-ka stenen, wordt door sommige ufologen en pseudo-archaeologen gezegd dat het reeks is van ten minste 716 ronde stenenschijven, daterend van 12.000 jaar geleden, waarop kleine hiëroglief-achtige markeringen te vinden zijn. Van elke schijf wordt beweerd dat de afmeting zo’n 30 cm in diameter is, met twee groeven en een gat in het midden, in de vorm van een dubbele spiraal. De hiëroglief-achtige markeringen, zo wordt gezegd bevinden zich in deze groeven.

 

de Dropa stenen 

In 1938, ging een archeologische expeditie onder leiding van Dr Chi Pu Tei naar het Baian-Kara-Ula gebergte van China. Hij deed een verbazingwekkende ontdekking in sommige grotten, die blijkbaar ooit door een oude cultuur was bewoond. Begraven in het stof der eeuwen lag op de vloer van de grot honderden stenen schijven. De stenen schijven leken op een oude grammofoonplaat die men op 10.000 tot 12.000 jaar oud schatte. De spiraalvormige groef, zo blijkt, is eigenlijk samengesteld uit kleine hiërogliefen die het ongelooflijke verhaal van ruimteschepen vertellen van een  verre wereld die daar in de bergen neerstortte. De schepen werden bestuurd door mensen, die zichzelf de Dropa noemden, en de overblijfselen van de nakomelingen, , werden in de grot gevonden.

 

Out-of-place metalen voorwerpen

Mensen waren er niet eens, zo’n 65 miljoen jaar geleden, laat staan ​​mensen die metalen konden bewerken. Dus wat is dan de wetenschappelijke verklaring van een semi-eivormige metalen buis van 65-miljoen-jaar-oude Krijt tijdperk in Frankrijk?
In 1885, werd een blok steenkool opengebroken omdat er iets uitstak wat op een metalen kubus leek.
In 1912, medewerkers van een elektrisch installatiebedrijf lieten per ongeluk een groot blok kolen vallen, daaruit viel een ijzeren pot!
Een spijker werd gevonden ingebed in een zandstenen blok uit het Mesozoïcum tijdperk.
En er zijn veel, veel meer van dergelijke vondsten. Wat moeten we denken van deze vondsten? Er zijn verschillende mogelijkheden: Intelligente mensen dateren veel verder terug in tijd, veel verder dan we ons realiseren. Of, andere intelligente wezens en beschavingen bestonden op aarde ver buiten onze geschreven geschiedenis.
Misschien zijn onze dateringsmethoden volledig onjuist, waardoor die steen, steenkool en fossielen zich veel sneller vormen dan we nu inschatten.
In ieder geval, deze voorbeelden - en er zijn veel meer - moet elke nieuwsgierige en open-minded wetenschapper een heroverweging maken naar de ware geschiedenis van het leven op aarde.

 

Schoen afdrukken in graniet

Deze fossiele schoenafdruk werd ontdekt in een scheur steenkool in Fisher Canyon, Pershing County, Nevada. Men schat dat de leeftijd van deze kolen maar liefst 15 miljoen jaar oud is!
En als u nu denkt dat dit een fossiel is van een of ander dier, bekijk dan alleen maar naar de vorm die op een moderne schoen lijkt, close-up onderzoek laat zien dat er sporen zijn van een dubbele rij genaaide steken rond de omtrek van de schoenvorm. Die duidelijk zichtbaar is. Het gaat om een ​​schoenmaat 47, en de rechterkant van de hiel lijkt beneden meer versleten te zijn dan links.
Hoe krijg je een moderne schoen afdruk in steen dat later via de koolstof methode zou wijzen op 15 miljoen jaar oud? Ofwel:
-       De afdruk is onlangs gemaakt en kolen zijn echt geen miljoenen jaren oud, en duurt dus veel korten om te vormen (die de wetenschap niet ondersteunt), of ...
-       Er waren mensen (of iets dergelijks) en liepen rond in de schoenen van 15 miljoen jaar geleden (waarvan we geen historische gegevens hebben), of ...
-       Tijdreizigers die terug gingen in de tijd en achteloos deze afdruk achter lieten of ...
-       Het is een uitgebreide, zeer gedetailleerde vervalsing.

 

Oude voetafdruk

 

Je zou een menselijke voetafdruk, als dit, vandaag op een strand of in modder kunnen zien. Maar deze voetafdruk - duidelijk uit de anatomie van de moderne mens - is versteend in steen die wordt geschat op ongeveer 290 miljoen jaar oud.
De ontdekking werd gedaan in New Mexico, door paleontoloog Jerry MacDonald in 1987. Er waren ook nog fossiele voetafdrukken van vogels en andere dieren te zien, maar MacDonald was vooral uit om te verklaren hoe deze moderne voetafdruk gegoten kon worden in het Perm tijdperk, die dateert 290-248 miljoen jaar geleden; lang voordat de mens of zelfs vogels en dinosaurussen op deze planeet bestonden, volgens het huidig wetenschappelijk denken.
In een artikel dat Smithsonian Magazine deed in 1992 over deze ontdekking, werd opgemerkt dat paleontologen zulke afwijkingen als "problematica" noemen. Grote problemen inderdaad voor wetenschappers.
Het is de witte kraai theorie: Alles wat we moeten doen om te bewijzen dat niet alle kraaien zwart zijn, is om gewoon een witte kraai te vinden.
Evenzo: Alles wat we moeten doen om te bewijzen dat de geschiedenis van de moderne mens (of eventueel hoe we datum er aan geven) is een fossiel als dit te vinden. Toch, wetenschappers zet deze vondsten gewoon op een plank, etiketteren als "problematica" en blijven in hun starre overtuigingen, omdat de realiteit te bezwaarlijk is.
Is dat goede wetenschap?

 

Oude veren, schroeven en metalen

Ze zien eruit als objecten die u zou vinden in een workshop of machinewinkel. Ze zijn duidelijk gemaakt. Toch is dit assortiment van metalen veren, oogjes, spiralen en andere metalen voorwerpen werden gevonden in lagen van sediment gedateerd te worden tot 100.000 jaar oud!  Ik zal u zeggen: Er waren niet veel ijzergieterijen in die dagen.
Duizenden van deze dingen - enkele items zo klein als 1/10, van een duim, werden ontdekt door goudzoekers in het Oeralgebergte in Rusland in de jaren 1990. Opgegraven vanuit een diepte van 3 tot 40 meter in aardlagen die teruggaan tot de bovenste Pleistoceen tijdperk, kunnen deze curieuze voorwerpen van 20.000 tot 100.000 jaar oud zijn.
Zijn ze het bewijs van een lang verloren, maar geavanceerde beschaving?

Metalen staven ingekapseld in steen.

Hoe kunnen we verklaren de mysterieuze metalen staven die zich in steen hebben gevormd?
Ze zijn gevonden door stenenverzamelaar Zhilin Wang in de Mazong bergen van China, hij vond, ingebed in de harde zwarte rots, een metalen staaf van onbekende oorsprong en doel. De staaf heeft een schroefachtige draden, zodat het een vervaardigd voorwerp is, maar het feit dat het lang genoeg op de grond heeft gelegen dat er steen om heeft gevormd, betekent dat het miljoenen jaren oud moet zijn. Er wordt zelfs gesuggereerd dat de rots een meteoriet is en daalde vanuit de ruimte naar de aarde, wat betekent dat het artefact van buitenaardse oorsprong kan zijn.
Opmerkelijk, dit is niet een geïsoleerd geval van metalen schroeven er zijn ook andere voorwerpen in steen gevonden, t.w.:
In de vroege jaren van 2000, werd een vreemde steen gevonden in een van de buitenwijken van Moskou, Rusland, waar twee schroef-achtige objecten lagen ingebed.
Er werd een steen gevonden, in Rusland, die onderworpen werd aan X-ray onderzoek, toen bleek dat er acht schroeven in zaten.

 

De Williams connector

 

Een man, met de naam John Williams, zei dat hij dit artefact had gevonden tijdens een wandeling in een afgelegen landelijk gebied. Hij droeg een korte broek en toen hij op een gegeven moment naar ze benen keek, omdat hij door enkele struiken had gelopen, om te zien hoeveel krassen er op z’n benen zaten, zag hij deze ongebruikelijke steen.
De rots zelf is niet ongebruikelijk, met uitzondering van het feit dat er een soort gefabriceerd ding ingesloten zit. Wat het ook is het heeft drie metalen tanden die er uit steken, alsof het een soort van contactsteker is.
De plek waar hij het vond, zei Williams, is "tenminste 25 meter van het dichtstbijzijnde voetpad en niet in de buurt van stedelijke gebieden, industriële complexen, elektrische of elektronische inrichtingen, nucleaire installaties, luchthavens, of militaire operaties (daarvan was ik mij bewust)." De rots is van kwarts en veldspaat graniet, en dergelijke stenen zijn niet  om te vormen, volgens de geologie, dat is een kwestie van decennia. Williams schat de rots op ongeveer 100.000 jaar oud.
Dus wie liep er toen rond om een ​​dergelijk voorwerp te maken?

Het Aiud Aluminium Artifact 

 

Dit 5-pond, 8-inch lange voorwerp van bijna zuiver aluminium, werd gevonden in Roemenië in 1974. Arbeiders groeven een geul langs de rivier de Mures en ontdekte een paar botten van een mastodont en dit raadselachtige object, waarover wetenschappers zich sindsdien hebben verbaasd.
Duidelijk vervaardigd en geen natuurlijke formatie, het artefact werd voor analyse opgestuurd en bleek te bestaan ​​uit 89 procent aluminium met sporen van koper, zink, lood, cadmium, nikkel en andere elementen. Aluminium in deze vorm is niet vrij in de natuur gevonden, maar het moet worden vervaardigd en het is niet geproduceerd voor het jaar 1800.
Als het dezelfde leeftijd heeft als de botten van de mastodont, zou dat het minstens 11.000 jaar oud zijn, toen de laatste mastodont uitstierf. Een analyse van de geoxideerde laag coating van het voorwerp dateert van 300 tot 400 jaar oud, een tijdstip nog steeds vóór het bekende tijdstip waarop aluminium als fabricageproces uitgevonden werd.
Dus wie heeft dit object gemaakt? En waar werd het voor gebruikt? Er zijn mensen die snel en  natuurlijk willen suggereren dat het van buitenaardse oorsprong  is..., maar de feiten zijn op dit moment onbekend.
Vreemd genoeg (of misschien niet), het mysterieuze object werd vervolgens ergens weg verstopt en is niet meer beschikbaar voor het publiek of voor verdere analyse.

 

De Piri Reis Kaart

 

Deze kaart, herontdekt in 1929 in een Turks museum, is een en al verwarrend, niet alleen voor zijn opmerkelijke nauwkeurigheid, maar ook voor wat het laat zien.
Getrokken op gazelle huid, is de Piri Reis kaart een onderdeel van een grotere kaart, maar dit is de enige overlevende helft die hier is te zien. Het werd opgetekend in 1500 uit, volgens het schrijven op de kaart zelf, andere kaarten daterend van omstreeks het jaar 300. Maar hoe kan dit, wanneer de kaart toont:
Zuid-Amerika in een nauwkeurige positie ten opzichte van Afrika.
De westelijke kustlijnen van Noord-Afrika en Europa en de Oostkust van Brazilië.
Het meest verbazingwekkende is de weergave van een gedeeltelijk van een continent, ver naar het zuiden, waar we nu weten dat het Antarctica is, maar Antarctica werd niet ontdekt vóór 1820. Nog raadselachtiger is dat de landmassa wordt aangetoond zonder ijs en in goed detail.
Ook dit artefact is op dit moment niet meer beschikbaar voor het publiek.

 

De fossiele hamer

 

Een hamerkop en gedeelte van een handvat werd gevonden in de buurt van Londen, Texas door twee wandelaars, de heer en mevrouw Hahn, in 1936 in de buurt van de Red Creek, toen ze een stuk hout zagen dat uitstak uit een rots. Het duurde tot ongeveer 1947 dat hun zoon de rots open brak en de hamerkop zag.
Dit gereedschap is een moeilijk probleem voor de archeologen: de kalkstenen rots waarin het was ingekapseld wordt geschat 110-115.000.000 jaar oud te zijn. In feite is het houten handvat versteend, zoals oud hout versteend; de hamerkop, samengesteld uit massief ijzer, is van relatief recente ontwerp.
Een mogelijke wetenschappelijke verklaring werd gegeven door John Cole, een onderzoeker van het National Center for Science Education: "De steen is echt, en het ziet er indrukwekkend uit voor iemand die niet vertrouwd is met geologische processen," schreef hij in 1985. “Hoe kan een modern artefact in een rots zitten van het Ordovicium tijdperk? Het antwoord is dat de verharding niet plaatsvond in het Ordovicium. Mineralen kunnen verharden rond een “opdringerig object” wat in de spleet van de rots is gevallen. Met andere woorden, delen van het omringende gesteente stolde rond de moderne hamer, een hamer die een mijnwerker verloren zou kunnen hebben in de jaren 1800.
Wat denk je? Een moderne hamer ... of hamer van een oude beschaving?

 

150.000 jaar oude buizen stellen Chinese wetenschappers voor raadsel

In een mysterieuze piramide in de Chinese provincie Qinhai bevinden zich drie grotten vol ijzeren buizen die naar een nabijgelegen zoutwatermeer leiden. De buizen, die ook aan de oever zijn gevonden, variëren in lengte en zijn soms niet groter dan een tandenstoker. Het vreemde is dat ze mogelijk zo’n 150.000 jaar oud zijn.
Het Geologisch Instituut in Peking heeft bepaald dat de ijzeren buizen ongeveer 150.000 jaar geleden zijn geproduceerd, aldus Brian Dunning van Skeptoid.com. Als ze gemaakt zijn door mensen moet de geschiedenis wellicht worden herschreven. De leeftijd van de voorwerpen is vastgesteld aan de hand van thermoluminescentiedatering, waarbij de hoeveelheid licht wordt gemeten die vrijkomt uit materiaal na thermische stimulatie.
Persbureau Xinhua maakte in 2002melding  van de piramide en de pijpen, waarna een team wetenschappers naar het gebied werd gestuurd. Hoewel sommigen van mening zijn dat de buizen een natuurlijk fenomeen zijn, vertelde Yang Ji van de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen aan het persbureau dat de piramide mogelijk is gebouwd door intelligente wezens. Hij sloot niet uit dat buitenaardsen verantwoordelijk konden zijn voor het bouwwerk.
Volgens een andere theorie is de piramide gebouwd door prehistorische mensen die beschikten over inmiddels verloren gegane technieken. Rond het meer zijn ‘vreemd gevormde stenen’ gevonden die vanaf de grond omhoog rijzen als gebroken zuilen.
Het bestuur van Delingha in de provincie Qinhai liet de buizen analyseren door een lokale smelterij en meldde dat acht procent van het materiaal niet kon worden thuisgebracht. Liu Shaolin, de wetenschapper die de analyse uitvoerde, zei: “Dit maakt de vindplaats alleen nog maar mysterieuzer.”
Zheng Jiandong van de Chinese Administratie voor Aardbevingen vertelde de staatskrant People’s Daily in 2007 dat sommige van de buizen zeer radioactief waren. Hij zei dat ijzerrijk magma mogelijk via scheuren naar boven is gekomen en tijdens het stollen de vorm van buizen heeft aangenomen.
Xinmin Weekly meldde in 2003 dat de buizen gefossiliseerde boomstammen konden zijn. Wetenschappers zouden plantenresten hebben aangetroffen in monsters uit het gebied en ook zagen ze een soort groeiringen. 

(lees ook het artikel: Een oorlog tussen China en buitenaardsen)