Paaseiland (Rapa Nui)

In een afgelegen hoek van de Grote Oceaan, op een afstand van 2.300 mijl van de kust van Chili, bevindt zich Rapa Nui, bekender als Paaseiland. Dit eiland staat bekend om haar honderden (887) kolossale standbeelden welke men de "Moai" noemt. De grootste Moai, alhoewel deze niet afgemaakt in het grondgesteente ligt, weegt wel 250 ton. De langste rechtopstaande Moai-standbeelden wegen tot 86 ton.
Er is geen onbetwistbare wetenschappelijke verklaring hoe men deze ontzettend zware stenen heeft kunnen uithouwen en hoe men deze over het eiland had kunnen vervoeren. Deze standbeelden hebben ook lichamen, alhoewel deze waarschijnlijk door de tijd en de druk gedeeltelijk verder in de grond zijn gedaald. Op deze lichamen zijn er inkepingen gevonden van onbekende hiërogliefachtige symbolen.


Moai-standbeelden

De inboorlingen van Paaseiland zouden de Engelse architect Robert Stacy-Judd hebben verteld dat dit eiland eigenlijk de top van een heilige berg was van het verloren continent Mu (Lemurië). Zij geloofden dat het eiland het enige overgebleven gedeelte van het continent was dat niet verzwolgen werd door de zee. Omdat men echter geen kant op kon buiten het eiland begonnen de natuurlijke bronnen van het eiland te slinken totdat deze opraakten en men zich ingaf met kannibalisme dat uiteindelijk het grootste gedeelte van haar populatie vernietigde.
Volgens helderziende Douglas James Cottrell waren de Maoi gedenktekens voor degenen die hun levens verloren in Lemurië: in het land van Mu en Og (Edgar Cayce noemde het land "Og" als het oude land dat bestond uit het oude Bolivia en Peru; zie o.a. Cayce Reading 993-1). Deze zouden zweven (antizwaartekracht technologie?) en werden geïmpregneerd met de gebeden van een duizendtal priesters. Ze waren zo neergezet dat ze met hun gezicht naar het westen keken waar Mu ooit was. (Bron: "Rev. Douglas James Cottrell PhD examines Easter Island" en nog een video van Cottrell over de Moai, beides door Rammsteinregeln.)