Balancerende rotsblokken en de zwaarste monolieten.

Is dit een staaltje kracht van moedernatuur, of heeft er een gigantische mensenhand hierbij geholpen? 
Met name Bhima’s Stove of Krishna’s Butterball, is heel apart. De steen ligt op een helling van 45 graden en weegt 250 ton; als de steen van boven naar beneden werd getransporteerd wie hield hem dan tegen? Als de steen van beneden naar boven werd geduwd: hoe doe je dat dan veilig?
Wie tilde het rotsblok op om deze op een ander rotsblok te leggen, en soms legden men nog stenen onder de rotsblokken, zoals in de Oeral. De meest bijzondere stenen zie je op deze website. 
Alle structuren die op Stonehenge lijken worden niet getoond, daar zijn er teveel van op aarde.


The Devils Marbles – Australië                      Valtola – Finland                                 Bhima’s Stove 250 ton – India


Golden Rock – Myamar                      Oeral – Rusland                               Oeral – Rusland


Marcawasi – Peru                                    San Juan – New Mexico                      Siberië
 

 De grootste monoliet ter wereld, onafgewerkt tijdens                      Een drietal monolieten van ca. 1.200 ton bij
de Ming periode, 15de eeuw. In Yangshan Quarry bij                     de bouw van de Heliopolis tempel in Libanon.
Nanjing China, geschat gewicht 16.300 ton.                                 Er ligt nog een los exemplaar in de groeve.


Rusland – Oeralgebergte Mount Shoria