De mensen konden zeer goed bouwen, ze waren zeer kunstzinnig en dan figuren met 2 linker handen uitbeelden?


Egypte – Twee linker handen                            Tiwanaku en Seti I Egypte beide met 2 linker handen


Een verbijsterende afbeelding van de farao’s en de goden met twee linker of rechter handen.