De Bohemian Club

Naast De Bilderbergconferenties, de Skull & Bones Society, De Illuminatie, Orde van de Rozenkruizers, Vrijmetselaars, Orde der Tempeliers en zelfs de Maffia het zijn allemaal “clubs” die in het schemer van ons bestaan staan. Voorlopig wil ik een bijzondere “club” daar uit lichten, en wel De Bohemian Club.

 

De Bohemian Club.

De Bohemian Club is gevestigd in Sonoma County ten noorden van San Francisco dicht bij het gehucht Monte Rio bij de Russische rivier. Eenmaal per jaar komt hier een zeer exclusieve club van Amerika’s belangrijkste politici, bankiers, industriëlen, wetenschappers en mediabaronnen bijeen. De vroegere Amerikaanse president Herbert Hoover noemde de bijeenkomst van de Grove eens De grootste mannenparty op aarde. Vooral de wapenindustrie, de nucleaire sector en de luchtvaartindustrie zijn sterk vertegenwoordigt. De aanwezige bedrijven staan praktisch allemaal in verbinding met de Amerikaanse inlichtingendiensten en de Morgan- en Rockefellerclan. De club is gevormd in 1872 door vijf journalisten die de journalistiek een beter aanzien wilden geven. Deze doelstelling ging alras verloren toen het lidmaatschap werd uitgebreid met mensen uit de showbusiness. Onder de leden bevinden zich figuren wiens namen ook steeds bij andere Nieuwe Wereld Orde organisaties opduiken zoals, Henry Kissinger, James Baker, David Rockefeller ,Jimmy Carter, George Bush senior en George Bush junior. In 1992 was Michail Gorbatsjov aanwezig, evenals William F. Bickley, de beschermheilige van rechts Amerika. Deze figuur is trouwens ook lid van de sinistere Skull and Bones Society, waartoe ook vader en zoon Bush behoren.

Er bestaan sterke aanwijzingen dat George Bush senior iets te maken heeft gehad met de moord op John F. Kennedy. Bush was al actief als agent van de CIA, nog voordat hij daar directeur van werd. De regering van Kennedy’s opvolger Johnson heeft elk onderzoek naar de ware toedracht van de moord, systematisch tegengewerkt. Verschillende bronnen melden dat ook de FBI en de CIA bij de moord betrokken zijn geweest. Alle Amerikaanse presidenten zijn lid van de Bohemian Club of zijn het geweest. Een lidmaatschap van de club kost 8.500,00 dollar per jaar en geschiedt alleen op uitnodiging. De bijeenkomsten zijn strikt geheim. De grote persbureaus waaronder Associated Press en TV-stations als CNN houden de informatie over de Bohemian Club nauwgezet uit de publiciteit. Journalisten worden niet toegelaten en jaarlijks verzamelen zich bij de ingang van de Grove honderden demonstranten die protesteren tegen de geheimzinnige festiviteiten.

 

symbool Bohemian Grove

 

De wegen rondom de Grove staan vol met bewakingscamera’s en waarschuwingsborden om het privéterrein niet te betreden. Ondanks het feit dat het hele terrein zwaar wordt bewaakt lukte het de journalist Dirk Mathison, van het in San Francisco gestationeerde People Magazine, in juli 1991 ongezien naar binnen te glippen. De topman van Time Warner herkende Mathison en liet hem hardhandig verwijderen. Mathison had inmiddels zoveel belangrijke nieuwsfeiten gehoord dat hij besloot een artikel te schrijven over de activiteiten van de Bohemian Grove voor de krant ‘People’ waar hij werkte. Hij stuitte echter op een muur van verzet, totdat hij er achter kwam dat zijn eigen chef aanwezig was op de Bohemian Club. Zijn artikel werd nooit geplaatst. Een van de gesprekken die hij heeft meegemaakt ging over het aantal doden aan Iraakse zijde tijdens de 1e Golfoorlog. Dit aantal werd drie maanden na de oorlog door het Pentagon officieus op 200.000 gesteld.

Mary Moore, een anti-oorlog en Bohemian Grove activiste vertelt dat veel journalisten hebben getracht om over de Grove te schrijven, maar zodra het materiaal de directiekamer binnenrolt, wordt het afgekeurd. Reeds vanaf het begin gaan er vage geruchten over vreemde bezigheden en rituelen die worden opgevoerd op de afgelegen delen van het 900 hectare grote terrein. De club telt 2600 mannelijke leden waarvan het overgrote deel jaarlijks de Grove bezoekt en afhankelijk van hun status gasten mogen uitnodigen. Ieder jaar spoeden ze met genodigden in hun kielzog, naar de Grove. De leden worden over 122 dorpjes verspreid die namen dragen als De Schedelhoofden, De verloren Engelen, Het eilandenrijk van Aves, Het uilennest en de Zon aanbidders. Dorpsleden nodigen elkaar uit voor het vieren van kamppartijen. Ze organiseren commerciële vergaderingen en bespreken politieke kwesties. De voormalige minister van Defensie van de VS Donald Rumsfeld is vaste bewoner van het dorp genaamd Hill Billies. Hier komen de leden van de Skull & Bones Orde en leden van andere geheime genootschappen van de Yale Universiteit bijeen zoals vader en zoon Bush en media grootheid Walter Cronkite.

Onderzoeker en auteur Don Eichelberger omschreef de Grove als een plek waar de slechtste ideeën naar boven kunnen komen. Hier komt de Elite tezamen die achter de schermen aan het werk zijn om Jeruzalem tot het hoofdkwartier te maken van de NWO met hun Beest als god in de Tempel. De Texaanse journalist en documentairemaker Alex Jones die geruchten had gehoord over satanische rituelen besloot op 15 juli 2000 met een aantal collega’s het kamp te infiltreren. Gewapend met een laptop waar een minicamera met microfoon was ingebouwd, wisten zij via een aantal omzwervingen de Grove te bereiken en geheime video-opnames te maken. De opnames waren een jaar later op de Britse televisie zender Channel 4 te bewonderen. Ook bracht Alex Jones het materiaal in delen op zijn websites uit. Jones omschrijft de Club als een decadente club criminelen. Op 30 juli vertelde Jones in een radio uitzending dat zij een discussie hadden bijgewoond, waar enkele zakenlieden uit het militaire circuit vreselijke grappen maakten over door hen gefabriceerde wapens, waarvan hij niet kon geloven, dat deze mensen aan het hoofd stonden van machtige bedrijven.

Volgens een artikel in de San Francisco Chronicle van 23 juli 2003 is op de Grove ook het idee gerezen om Arnold Schwarzenegger in Californië aan de macht te helpen. Belangrijkste promoter van dit plan was George Shultz, voormalig minister van buitenlandse zaken van de VS en topman van het Bechtel concern dat na de inval in Irak vette opdrachten heeft binnengehaald om in Irak aan de slag te gaan. In september 2002 was Schwarzeneggers te gast op een geheime bijeenkomst in Waddeson Manor (landgoed van Lord Jacob Rothschild) in Engeland. Dit is destijds door het Britse dagblad The Times onthuld. Maar deze publicatie trok geen enkele aandacht, want niemand wist nog dat men Schwarzenegger naar voren wilde schuiven voor de post van gouverneur van Californië. Op het landgoed van Rothschild is de kandidatuur van Schwarzenegger voorbereid door machtige financiers en politici. Schwarzenegger, bekend als de "Terminator" (vernietiger/verdelger) fungeert thans als marionet van de Illuminatie en loopjongen van de Bush dynastie. Hij geniet alom grote bekendheid en heeft wereldwijd een enorm aantal fans. Velen zien in hem de komende antichrist maar dat etiket hebben al velen voor hem ook opgeplakt gekregen.

 


Arnold Schwarzenegger ,voormalig gouverneur van Californië

 

Onder de Grove-leden bevinden zich mensen die heel veel geld verdienen aan het leed in de wereld. Hitler had nooit aan de macht kunnen komen zonder de financiële steun van de grote industrieën, die internationale verbindingen hadden. De grootvader van George W. Bush, was medeverantwoordelijk voor de financiële steun uit Amerika. Er zijn mensen die in de toekomst alle wereldburgers van een geïmplanteerde chip willen voorzien en die opdracht hebben gegeven voor het ontwikkelen van het Aids-virus, dat inmiddels miljoenen mensen het leven hebben gekost. In een door Network 23, een lokale publieke zender in Los Angeles, uitgezonden programma over het ontstaan van Aids, werd door Amerikaanse geleerden verteld dat in opdracht van de Amerikaanse overheid een synthetisch biologisch agent moest worden ontwikkeld die het menselijk immuniteitssysteem aantast. In de uitzending werd verteld dat de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties het virus in Centraal Afrika heeft verspreid onder het mom van een pokken vaccinatie. Gebeurtenissen die nooit de grote media hebben gehaald evenals het Hepatitis B vaccin dat aan vele duizenden mannelijke homoseksuelen in New York en San Francisco is gegeven. Hierover werden in het programma bewijzen aangevoerd dat een ieder die deze vaccinatie kreeg toegediend AIDS kreeg. Men wil een leefbare aarde creëren door de aarde te ontvolken. Miljoenen slachtoffers tellen niet, want er zijn te veel mensen op aarde! Dit programma wordt door de Elite "Depopulating the Earth" genoemd. Het zijn satanisten die dit soort plannen uitbroeden.

Alex Jones vertelde dat hij als eerste het openingsritueel op video heeft weten vast te leggen van een Grove ceremonie. De ceremonie werd voor het eerst in 1879 gehouden, waarvoor speciaal een Romeins amfitheater werd nagebouwd, die plaats biedt aan 2000 genodigden. De opvoering staat jaarlijks bekend als een Cremation of Care . Ver van achter het podium nadert in het duister een vijftigtal clubleden met brandende fakkels, die hun gezichten hebben beschilderd als doodshoofden en rondlopen in zwarte en bruine monnikhabijten. Bij het naderen van het podium verschijnt er vanuit de duisternis op het water een mythologische gondelier, die bij het podium aanmeert en een gemummificeerd lichaam aan de hoge priester overdraagt die later wordt verbrand. Ooggetuigen vertellen echter dat het bij de satanische rituelen niet om gemummificeerde lichamen gaat, maar om echte menselijke offers. De man in kwestie schat dat er sinds het bestaan van de Grove, naar schatting 1300 geofferde lichamen in het Grove complex verborgen liggen. Een tweede getuige, Alex Shore, die gedurende 11 jaar op de Bohemian Grove werkte, verteld wat ze heeft gezien tijdens haar werkzaamheden aldaar.

Volgens onderzoekers is de ceremonie van oorsprong Babylonisch uit de tijd dat koning Nimrod als een god werd vereerd. Alex Jones meent dat de ceremonie in de Grove veel overeenkomsten vertoont met de oude Baäl verering. Nimrod’s vrouw Semirames de Babylonische koningin des hemels, offerde duizenden mensen aan de zonnegod Baäl door middel van kruisiging naar de zon gericht of rituele verbranding. Deze brandoffers vonden plaats voor een reusachtig standbeeld van een gehoornde god, de uit de Bijbel bekende Moloch. Soms stond er voor Moloch een altaar of had hij een holte in zijn buik waar een groot vuur werd gestookt, waar de eerst geboren zonen van Babylon in werden verbrand. Vaak werd Moloch voorzien van metalen handen die roodheet werden gestookt en waarop de baby’s werden gelegd. Het geluid van trommels en tamboerijnen overstemde het geschreeuw van de geofferde kinderen.

Ook op de Grove staat achter het altaar een reusachtig standbeeld, voorzien van horens. Het beeld stelt de mascotte van de Bohemian Club voor, een 12 meter hoge gehorende uil, die de hogepriester tijdens de ceremonie eert en zijn tempel heilig verklaart. In de Grove hangen posters waarop buitenaardse reptielen staan afgebeeld die vrouwen met zwepen slaan. Een groot deel van de Bohemian Club is tevens lid van een Vrijmetselaars Orde, de Bilderbergers, de Club van Rome, Council on Foreign Relations Trilaterale Commissie etc, allemaal organisaties die werken aan de verborgen agenda van de NWO en die Lucifer vereren als hun god. Hier de incomplete lijst met Grove leden waaronder Bill Clinton, Bush senior en zijn beide zonen zoon George W.Bush en Jeb. Jimmy Carter, Henry Kissinger en vele andere bekenden.

Onder de Grove-leden bevinden zich ook de opdrachtgevers van de honderden Fema-concentratiekampen die in verscheidene Staten in de VS zijn gebouwd. De Frans-Canadese verslaggever Serge Monast verklaarde midden jaren negentig in het bezit te zijn van documenten die het bestaan aantoonden van een plan voor het opzetten van concentratiekampen verspreid over Noord Amerika. Nader onderzoek toonde aan dat Monast een afschuwelijke waarheid op het spoor gekomen was. Niet lang daarna stierf hij aan een korte mysterieuze ziekte. Hij liet shockerende informatie na over de kampen, inclusief een kaart met precieze locaties. Op Google Earth zijn de plaatsen aangegeven waar deze kampen zich bevinden . Klik op bijvoorbeeld Californië.

FEMA kampen zijn gevestigd door heel Amerika, Canada en Alaska. FEMA wordt wel gezien als het machtigste bestuurssysteem van Amerika. Sommigen noemen het wel "het geheime bestuur" van Amerika. Er zouden inmiddels in opdracht van FEMA meer dan 800 detentiekampen zijn gebouwd en ingericht. Verschillende bronnen melden dat de "Elite" hier de vijanden van de staat wil opsluiten. In een publicatie onder de titel "Camps for Citizens" verteld de auteur Jonathan Turley dat de Amerikaanse minister van Justitie John Ashcroft een plan heeft opgesteld dat hem de mogelijkheid biedt, toekomstige tegenstanders van de staat zonder vorm van proces op te sluiten en hen hun burgerrechten te ontnemen.

 

Sommige van deze kampen kunnen meer dan 100.000 mensen herbergen. Diverse kampen zijn uitgerust met gaskamers en crematoria. Waarom deze kampen zijn ingericht blijft vooralsnog niet duidelijk maar velen menen dat deze kampementen zijn klaargemaakt om daar straks de tegenstanders in op te sluiten die de plannen van de Nieuwe Wereld Orde kliek in de weg staan. Naast de Amerikaanse regering zijn ook de CIA, FBI, Verenigde Naties en vele andere organisaties, landen en regeringsleiders betrokken bij deze plannen. Deze kampen staan in ‘the middle of nowhere’ en zijn voor een deel verbonden met het spoorwegnetwerk. Op diverse plaatsen staan treinwagons klaar om mensen naar de kampen af te voeren. De voorbeelden hoe dat gegaan is tijdens de Tweede Wereldoorlog liggen nog vers in het geheugen.

Fema treinen

 

Momenteel staan al deze kampen nog leeg. Volgens de officiële versie van de Amerikaanse overheid zijn deze kampen gebouwd voor eventuele ‘noodsituaties’. Het kan namelijk niet lang meer duren tot het Amerikaanse financiële systeem in elkaar stort. Er komt onherroepelijk een moment dat de Amerikaanse bevolking erachter zal komen dat de Verenigde Staten compleet zijn leeggeroofd en dat zij in een razend tempo hun kunstmatig gecreëerde welvaart zullen verliezen. Dat dit met heftige onlusten gepaard zal gaan heeft de ‘elite’ al lang zien aankomen en hebben daarvoor hun maatregelen al lang in het geheim genomen. De kans is groot dat in een dergelijke situatie Washington zal besluiten de staat van beleg af te kondigen en alle politieke tegenstanders vervolgens af te voeren naar de gereed staande kampen. Op 12 december 2011 is een wet aangenomen (Sectie 1031 van de NDAA) die de Amerikaanse overheid toestemming verleent om iedere Amerikaanse burger die van iets verdacht wordt, zonder tussenkomst van een rechter te arresteren en voor onbepaalde tijd gevangen te houden op ‘geheime’ plekken.

In FEMA kampen en elders liggen miljoenen kunststof doodkisten. Waarvoor deze dienen laat zich raden.

 

          

Reeds tijdens de regeerperiode van George W.Bush zijn de democratische rechten van de Amerikanen drastisch ingeperkt door de invoering van de zogenaamde “Patriot Act”. Deze antiterreurwetgeving is ingevoerd na de aanslagen van 11 september 2001. Het doel van deze wet was om de Amerikaanse overheid meer bevoegdheden te geven om informatie te vergaren en de mogelijkheid om op te treden in geval van ‘vermeend’ terrorisme. Eind 2003 tekende Bush de “Intelligent Authorization Act” die nog meer opsporingsbevoegdheid aan de FBI gaf en gezien kan worden als een verlengstuk en uitbreiding van de Patriot Act. Op 16 december 2005 stemde de Amerikaanse Senaat tegen de verlenging van deze wet maar op 12 december van datzelfde jaar ging de Senaat akkoord. Dit werd vastgelegd in de “USA Patriot Improvement and Reauthorization Act”. Hierdoor werd het tijdelijke karakter van de Patriot Act feitelijk naar permanent gebracht omdat deze wet tot in het oneindige steeds opnieuw verlengd kan worden. Deze wet houdt ook voor de Europese burger een risico in omdat op grond van de Patriot Act en een hieruit voortvloeiende Amerikaanse Cloud Computing Provider ook de gegevens en databases van Europese klanten kunnen worden opgevraagd. Barack Hoessein Obama beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne in 2008, de kiezers deze wet niet te verlengen, maar heeft hem zelfs definitief ingevoerd. Op 1 januari 2012 tekende hij de omstreden National Defense Authorization Act, die het mogelijk maakt om Amerikaanse burgers zonder vorm van proces op te pakken en voor onbepaalde tijd op te sluiten.

 

Executive Order 10990 van deze wet staat de regering toe om alle vormen van transportatie en de controle over snelwegen en zeehavens over te nemen. Executive Order 10997 staat de regering toe om alle elektriciteit, gas, petroleum, brandstoffen en mineralen over te nemen. Executive Order 10998 staat de regering toe om alle voedselbronnen en boerderijen over te nemen. Executive Order 11000 staat de regering toe om burgers te mobiliseren voor werkbrigades onder leidinggevend toezicht van de regering. Executive Order 11001 staat de regering toe om alle gezondheids-, educatie- en welzijnsfuncties over te nemen. Executive Order 11002 benoemt de Directeur-Generaal der Posterijen om een nationale registratie van alle personen teweeg te brengen. Wie op de hoogte is van de plannen voor een Nieuwe Wereld Orde zal direct begrijpen, waartoe deze regels opgesteld zijn. In zeer korte tijd kan er een complete politiestaat gecreëerd worden (door Martial Law) en kan de gehele bevolking in slavernij gebracht worden.

 

In de staat Arizona zijn bij de stad Phoenix op meerdere locaties gaten gegraven van 3 meter diep en 300 meter breed. In de gaten staan duizenden betonnen bakken bedekt met deksels. In iedere bak kunnen 40 lichamen opgeborgen worden. Zand erover en er is niets meer van terug te zien.

 

Naast de ‘concentratiekampen’ zijn er ook een soort heropvoedingskampen. Zo is er een officieel document van het ministerie van Defensie uitgelekt waaruit blijkt dat politieke tegenstanders van het Witte Huis in de toekomst kunnen worden opgesloten in 'heropvoedings' kampen. In het document wordt vervolgens uitgelegd hoe zij zullen worden 'geïndoctrineerd' om een politiek correcte mening en houding aan te nemen. De geschiedenis leert dat dergelijke 'heropvoedings' kampen uitsluitend worden opgezet door dictatoriale en/of fascistische regimes zoals in de voormalige Sovjet Unie en het huidige Noord Korea.
Naast al de genoemde voorbereidingen heeft het Amerikaanse ministerie van Homeland Security 1,6 miljard kogels gekocht. De aangeschafte munitie wordt doorgaans gebruikt door sluipschutters. Bijna een half miljard kogels hebben een 'hollow point', bedoeld om zoveel mogelijk schade aan te richten in het menselijke lichaam. Daarnaast kunnen 750 miljoen kogels door muren heen dringen. Velen twijfelen eraan of het enorme aantal kogels inderdaad enkel bedoeld zijn voor 'oefeningen', zoals de overheid beweert. Zelfs de Sociale Zekerheidsinstantie schafte 174.000 kogels aan. Het Amerikaanse leger oefent steeds vaker en openlijker op het uitbreken van een opstand. In een recente instructie getiteld 'Burgerlijke Ordeverstoring Operaties' staat beschreven hoe militaire politieagenten met behulp van vuurwapens en granaten rellen moeten onderdrukken en 'dissidente' burgers moeten doden. 'Er zullen geen waarschuwingsschoten worden gelost,' staat op pagina 20 te lezen.

 

Overige bronnen: Bohemian Club, Bohemian Grove & Global Elite, door Suzanne Bohan, 2 augustus 1999. Alex Jones, Occult Activities at the Elite Bohemian Grove.

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: nov. 2003) (Laatste bewerking 20 oktober 2012)

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uW7mMou0Psk