Top 10 beschavingen die op mysterieuze wijze verdwenen

Door onze geschiedenis heen, hebben de meeste beschavingen ofwel een langzame ondergang ondergaan of ze werden weggevaagd door natuurrampen. Maar er zijn een paar beschavingen  waarvan  de verdwijning, door geleerden, als echt verbazingwekkend mag worden genoemd.

10. De Olmeken

Een van de eerste Meso-Amerikaanse samenlevingen, de Olmeken, bewoonden de tropische laaglanden van Zuid-Centraal Mexico. De eerste tekenen van de Olmeken zijn rond 1400 voor Christus in de stad San Lorenzo ontdekt, de belangrijkste Olmeken nederzetting, die door twee andere centra werd ondersteund, waren Tenochtitlan en Potrero Nuevo. De Olmeken waren bouwmeesters met grote plaatsen met ceremonieel rechtbanken, huizen gebouwd op terpen, grote kegelvormige piramides en stenen monumenten, waaronder de kolossale hoofden waar ze het meest bekend om staan. De Olmeken beschaving leunde zwaar op de handel, zowel tussen de verschillende regio’s, als met de Olmeken in andere Meso-Amerikaanse samenlevingen. Omdat ze, op dat moment, één van de vroegste en meest geavanceerde Meso-Amerikaanse culturen waren, worden ze vaak beschouwd als de moeder cultuur van vele andere Meso-Amerikaanse culturen.

Waar gingen ze naar toe?

Rond 400 voor Christus werd de oostelijke helft, met landerijen, van de Olmeken ontvolkt, mogelijk als gevolg van veranderingen in het milieu. Zij kunnen ook zijn verhuisd na vulkanische activiteit in het gebied. Een andere populaire theorie is dat ze zijn binnengevallen, maar niemand weet wie die indringers geweest kunnen zijn.

9. De Nabateeërs

De Nabateeërs waren een Semitische cultuur die in gebieden van Jordanië, Kanaän en Arabië,  rond de zesde eeuw voor Christus, woonden.

Ze zijn het meest bekend als de bouwers van de stad Petra, die diende als hun hoofdstad. Petra is een indrukwekkende stad, uitgehouwen in een klifkant, met het kroonjuweel zijnde de Khazneh of Treasury, een gigantisch op Grieks geïnspireerd gebouw. De rijkdom van de Nabateeërs 'werd verkregen door het middelpunt te zijn van een belangrijke stop op een handelsroutenetwerk, waardoor ze ivoor, zijde, specerijen, edele metalen, edelstenen, wierook, suiker, parfum en medicijnen verhandelden. Vanwege de omvang van de handelsroute, werd de Nabatean cultuur sterk beïnvloed door het Hellenistische Griekenland, Rome, Arabië en Assyrië. In tegenstelling tot andere maatschappijen van hun tijd, was er geen slavernij en elk lid van de samenleving droeg bij in werktaken.

Waar gingen ze naar toe?

Tijdens de vierde eeuw na Christus, de Nabateeërs verlaten Petra en niemand weet waarom. Archeologisch bewijs toont aan dat hun exodus een georganiseerde was, die leidt ons om te geloven dat ze door een andere cultuur, niet van Petra, werden verdreven. De meest waarschijnlijke verklaring is dat de handelsroutes, die zij vertrouwden, naar het noorden werden verplaatst en zij niet langer hun beschaving konden ondersteunen en zij vertrokken uit Petra.

 8. Het Aksumite Rijk

Het Aksumite Rijk begon in de eerste eeuw na Christus in wat nu Ethiopië heet. Men verondersteld dat dit het rijk was van de koningin van Sheba.

Aksum was een belangrijk handelscentrum met export van ivoor, agrarische hulpbronnen en goud. Het werd verhandeld met het Rode Zee handelsnetwerk en verder naar het Romeinse Rijk en in oostelijke richting India. Vanwege dit, Aksum was een zeer rijke samenleving, was het de eerste Afrikaanse cultuur met zijn eigen munten, wat in de oudheid een teken was van groot belang. De meest herkenbare monumenten van Aksum zijn de stèles, reusachtig gesneden obelisken die fungeerde als grafmarkers van koningen en edelen. Vroege Aksumites aanbaden meerdere goden, maar hun belangrijkste god werd Astar genoemd. In het jaar 324 werd koning Ezana II bekeerd tot het christendom en vanaf dat moment was Aksum een ijverig christelijke cultuur, en naar verluidt ligt de Ark van het Verbond.

Waar gingen ze naar toe?

Volgens de lokale legende, versloeg een Joodse koningin genaamd Yodit het Aksumite Rijk en verbrandde zij kerken en literatuur. Echter, anderen geloven dat het zuiden van de heidense koningin Bani al-Hamwiyah geleid heeft tot de Aksumite daling. Andere theorieën zijn ondermeer klimaatverandering, handel isolatie en mislukte landbouwoogsten die tot honger leidde.

7. De Myceners

De  Myceners groeiden uit de Minoïsche beschaving, de Myceners voegden zich samen, rond 1.600 voor Christus, in het zuiden van Griekenland. Het werd verdeeld over twee eilanden en het zuidelijke deel van het vasteland, de Myceaneans bouwden veel grote steden zoals Mycene, Tiryns, Pylos, Athene, Thebe, Orchomenus, Iolkos en Knossos.

Veel Griekse mythen zijn gecentreerd rond Mycene, waaronder de legende van Koning Agamemnon, die tijdens de Trojaanse oorlog de Griekse strijdkrachten leidde. De Myceners waren een dominante zeemacht en zij gebruikten hun dappere marine voor de handel met andere landen, alsook voor militaire inspanningen. Vanwege een gebrek aan natuurlijke hulpbronnen, importeerden de Myceners veel goederen, maar de Myceense ambachtslieden,  verkochten wapens en sieraden, omdat zij hiermee bekend waren over het hele Egeïsche gebied.

Waar gingen ze naar toe?

Niemand weet het zeker, maar een theorie is dat er onrust tussen de boerenstand en de heersende klasse leidde tot het einde van de Myceners. Andere mogelijkheid is de verstoringen in handelsroutes, of natuurlijke factoren, zoals aardbevingen. Maar de meest populaire theorie is dat ze werden aangevallen door een beschaving uit het noorden, zoals de Doriërs (die na de val van de Myceners in het gebied vestigden) of de Zee Mensen (die op dat moment migreerden van de Balkan tot het Midden-Oosten ).

6. Het Khmer Rijk

Het Khmer Rijk groeide uit van het koninkrijk van Chenla in wat nu Cambodja is rond de 9 e eeuw na Christus en werd een van de machtigste rijken in Zuidoost Azië.

Het Rijk is voor de meeste mensen bekend als de beschaving die Angkor heeft gebouwd, de hoofdstad van Cambodja. De Khmer had een ongelooflijk krachtige en rijke cultuur die openstond voor verschillende overtuigingen en systemen, waaronder het hindoeïsme, boeddhisme en het Mahayana Theravada boeddhisme, dat de officiële religies van het rijk waren. Hun macht omvatte ook militaire macht, als ze vele oorlogen uitvochten tegen de Annamieten en Chams.

Waar gingen ze naar toe?

De daling van het Khmer Rijk kan worden toegeschreven aan een combinatie van verschillende factoren. De eerste factor is, dat het rijk werd geregeerd door een devarajo of god koning, maar met de introductie van het Theravada boeddhisme, dat zelfverlichting leert, werd de overheid uitgedaagd. Dit leidde tot een gebrek aan een verlangen om te werken voor de devarajo, die de hoeveelheid voedsel wat werd geproduceerd beïnvloedde. Tijdens het bewind van Jayavarman VII, werd een uitgebreid wegennet gebouwd om het gemakkelijker maken om goederen en troepen te vervoeren in het hele Rijk. Maar sommige geleerden geloven dat deze wegen tegen hen werkte, waardoor het makkelijker werd voor indringers, zoals de Ayuthaya, om direct naar Angkor door te reizen.

5. De Cucuteni-Trypillian Cultuur

In Roemenië zijn ze de Cucuteni, in de Oekraïne zijn ze de Trypillians en in Rusland zijn ze de Tripolie: een late Neolithicum cultuur die bloeide tussen 5.500 voor Christus en 2.750 voor Christus. Op hun hoogtepunt, bouwde de Cucuteni-Trypillian maatschappij de grootste neolithische nederzettingen in Europa, met een aantal woningen voor 15.000 mensen.   

Een van de grootste mysteries van deze cultuur is dat zij elke 60 tot 80 jaar hun hele dorp  verbrandden en opnieuw te reconstrueren op de top van de oude huizen. De Cucuteni-Typillian cultuur was matriarchale, de vrouwen waren het hoofd van het huishouden en zij deden ook het werk in de landbouw, maakten aardewerk, textiel en kleding. De mannen waren jagers, gereedschapmakers en zij waren verantwoordelijk voor het verzorgen van de huisdieren. Hun religie was gecentreerd rond de Grote Moeder Godin die een symbool van het moederschap en agrarische vruchtbaarheid was. Zij aanbaden ook de stier (kracht, vruchtbaarheid en de lucht) en een slang (eeuwigheid en eeuwige beweging).

Waar gingen ze naar toe?

Een van de belangrijkste theorieën over het einde van de Cucuteni-Trypillian cultuur is de hypothese van Kurgan, waarin staat dat ze werden veroverd door de oorlogszuchtige Kurgan cultuur. Echter, meer recente archeologische inzichten zeggen dat het tot een dramatische klimaatverandering zou hebben geleid, tot een van de ergste droogtes in de Europese geschiedenis – en was verwoestend voor een cultuur die in sterke mate op de landbouw was geënt.

4. De Clovis cultuur

Een prehistorische Native Amerikaanse volk, de Clovis cultuur, gaat terug tot 10.000 voor Christus. Gecentreerd in de Zuidelijke Staten- en de centrale vlaktes van Noord-Amerika, daar worden  archeologische vondsten herkend, door afgestoken vuurstenenpunten, de Clovis punten genoemd.

Zij gebruikten deze punten om op het einde van speren te plaatsen, om op groot wild zoals mammoeten en bizons en klein wild zoals herten en konijnen te jagen. De Clovis mensen waren de eerste menselijke bewoners van de Nieuwe Wereld en zij worden beschouwd als de voorouders van alle Noord- en Zuid-Amerikaanse inheemse culturen. Veel geleerden geloven dat zij via de Beringstraatlandbrug vanuit Siberië naar Alaska overstaken, tijdens de ijstijd en toen naar het zuiden gingen; naar de warmere klimaten.

Waar gingen ze naar toe?

Er zijn verscheidene theorieën over de verdwijning van de Clovis cultuur. De eerste stelt dat er een daling was van de megafauna, samen met de mindere mobiliteit in hun cultuur leidde dat er toe, dat er aftakkingen kwamen en vormden zich nieuwe culturele groepen, zoals de Folsom cultuur. Een andere theorie is dat de mammoet en andere diersoorten uitstierven, waardoor de Clovis cultuur zonder een levensvatbare bron van voedsel verder kon gaan. De laatste theorie draait om een ​​komeet die crashte op de aarde, rond het gebied van de Grote Meren en die inslag beïnvloedde de Clovis cultuur.

3. De Minoïers

Vernoemd naar de legendarische koning Minos. De Minoïers woonden op wat nu Kreta is 3.000-1.000 v. Chr. In de Griekse mythologie, was Minoa het land van de Kretenzische stier en het is de  zoon, de Minotaur, een mythische half-mens-half-stier, die leefde in het labyrint en doodde iedereen die daarin kwam. In werkelijkheid zijn de Minoïers de eerste bekende beschaving in Europa. Alles wat over is gebleven van de Minoïsche beschaving, zijn hun paleizen en de artefacten die daar binnen gevonden zijn. De Minoïsche beschaving was een sociale organisatie, van kunst en commercie. Vroege Minoïers spraken een taal die we Lineair A noemen, die in latere perioden werd vervangen door Linear B, die beide op basis van pictogrammen werden genoemd. Er is geen bewijs gevonden van enige militaire cultuur, in de Minoïsche paleizen en het lijkt dat hun macht puur economisch was. Hoewel de Minoïse cultuur viel, werd hun cultuur eerst overgenomen door de Myceners en van daaruit later door de Hellenistische Grieken. 

Waar gingen ze naar toe?

Veel geleerden geloven dat de Minoïers werden weggevaagd door een vulkaanuitbarsting op het eiland Thera (nu Santorini), maar er zijn ook aanwijzingen dat ze het overleefd hebben. Toch zou de uitbarsting al het plantenleven hebben gedood, hetgeen leidde tot honger, en het beschadigde hun schepen, wat leidde tot economische achteruitgang. Ook wordt aangenomen, dat gedurende deze tijd, ze zijn binnengevallen door de Myceners.

2. De Anasazi

De Anasazi of Ancestral Pueblo waren een Indiaanse cultuur die in het Four Corners gebied van de Verenigde Staten woonden (New Mexico, Arizona, Colordo, en Utah) rond 1.200 voor Christus.

De vroege Pueblo waren jagers en verzamelaars die in ondiepe kuilen in huizen woonden. Later ontwikkelden ze tuinbouw en begonnen landbouw te ontwikkelen zoals maïs en bonen. Ook vond men bij Anasazi archeologische plekken aardewerk, uitgebreide manden, rieten sandalen, konijnenbont gewaden, slijpstenen en pijl en boog. In de Pueblo II en III tijdperken hebben de Anasazi hele steden uitgehouwen in nabijgelegen kliffen zoals die in Mesa Verde en Bandelier. Ze  bouwden ze uit steen of adobe modder als in Chaco Canyon. Deze steden hebben vele culturele en maatschappelijke evenementen en ze worden met elkaar verbonden door honderden mijlen van wegen.

Waar gingen ze naar toe?

Rond 1.300 AD de Ancestral Pueblo verlieten hun klifhuizen en verspreiden zich. Veel geleerden geloven dat, na een bevolkingsexplosie, slechte landbouwmethoden en een regionale droogte  het moeilijk maakte om voldoende voedsel te produceren. Als gevolg van dit gebrek aan voedsel, hebben de Anasazi zich verplaatst ofwel langs de Rio Grande of op de Hopi plateaus, en daarom geloven veel moderne Pueblo Indianen dat zij de nakomelingen van de Anasazi zijn. Recente studies bewijzen dat deze klimaatverandering de achteruitgang van de Anasazi niet alleen kon verklaren en ze suggereren dat sociale en politieke factoren als een gewelddadig conflict leidde tot hun einde.

1. De Indus Valley beschaving

Een gebied ter grootte van West-Europa, wat nu Pakistan en het westen van India is, daar in de Indus-vallei bloeide de Harappa beschaving op in 3.300-1.300 voor Christus, hoewel het hele gebied terug gaat tot 7.000 voor Christus.

Ondanks het feit dat het een van de grootste en oudste beschadigingen is, is er niet veel bekend over de Harappan beschaving, vooral omdat hun taal is nooit ontcijferd. We weten wel dat deze beschaving meer dan honderd steden en dorpen heeft gebouwd, waaronder de steden van Harappa en Mohenjo-Daro, die elk werd gebouwd met een georganiseerde lay-out, en een complex sanitair systeem met overdekte toiletten. Er zijn aanwijzingen dat de Harappan een verenigde regering had en dat er geen sociale klassen waren. Er is ook geen bewijs van militaire activiteit, zodat het waarschijnlijk is dat ze leefden in vrede. Ze waren bedreven astronomen en waren goed thuis in de landbouw, de groeiende tarwe, gerst, erwten, meloenen, sesam en katoen (het was de eerste beschaving die katoen produceerden) en deden aan domesticatie van diverse dieren, waaronder koeien en olifanten.

Waar gingen ze naar toe?

Er zijn verschillende theorieën over wat er gebeurd is met de Indus-vallei beschaving. Sommige mensen geloven dat ze weggingen door veranderingen in hun omgeving, zoals een afname van de omvang van de Ghaggar Hakra rivier, die in een koeler en droger gebied kwamen te liggen. Wat ook duidelijk in het Midden Oosten qua temperatuur gebeurde. Een andere populaire theorie was dat de Ariërs bij ze binnenvielen rond 1.500 v. Chr.