Ancient Astronauts, zagen onze voorouders vreemdelingen aan voor goden?

Tijdens  de Tweede Wereldoorlog , maakten de Amerikaanse troepen luchtmachtbases op sommige afgelegen eilanden in de Stille Oceaan. Voor de inboorlingen, die geen ervaring hadden met de geavanceerde technologie, was dat beangstigend, want het had de aanblik van "gigantische metalen vogels" die konden landden opstijgen en ze dachten dat hun goden de Aarde had uitgekozen als hun thuis.
Bij het zien van die grote vliegtuigen, kon de primitieve mensen het niet nalaten om deze techniek als "bovennatuurlijke " te beschouwen. Ze zagen die “dingen” graag komen, want de Amerikaanse soldaten verspreiden grote ladingen voedsel als hulp aan de plaatselijke bevolking.

Vliegende toestellen in India
In Sanskriet teksten, zoals de Mahabharata , de Rigveda en de Ramayana , vindt men beschrijvingen van Vimana’s, met breedtes tot 30 meter en met dezelfde mogelijkheden van een modern vliegtuig. Een vimana produceerde een lichtstraal die, wanneer gericht op een doel, hem verpulverde met zijn macht. Dit zou een fotonenbundel lijken van een laserwapen  met een ongelooflijke kracht. Meer dan een religieuze tekst, lijkt het op een science fiction verhaal! Het verbazingwekkende is dat al deze verhalen door de moderne Indiase samenleving wordt aanvaard.

De mysterieuze grotschilderingen van de steentijd
In aanvulling op de schriftelijke getuigenis, kunnen andere bewijzen van de komst van oude astronauten op onze planeet worden gevestigd in vele grotschilderingen en stenen beelden die gevonden kunnen worden over de hele wereld. Foto's zijn meer dan duizend woorden. Als we de tekeningen in een grot die lijken op de astronauten te vertegenwoordigen met de helm, wat kan het anders zijn, maar de kosmonauten buitenaardsen?

De beroemde grafsteen van Palenque in Mexico
Voor Erich von Däniken, en andere aanhangers van de Oude Astronaut theorie, is dit misschien wel de belangrijkste afbeelding in Mexico. De Maya archeologische plek  van Palenque was voor eeuwen verlaten toen het per ongeluk werd ontdekt door de Spaanse veroveraars. In de diepten van een geheim graf, onder een van de oude tempels, lag daar de sarcofaag, van 7 ton, van de heerser van Palenque, in de zevende eeuw, Pakal de Grote.

Koning Pakal was een mysterieuze Maya-leider. Hij was een reus en de Maya’s aanbaden hem als ware hij een soort godheid was. De sarcofaag van koning Pakal is versierd met gravures die een klassiek voorbeeld van de Maya kunst zijn geworden. Archeologen geloven dat de traditionele afbeelding van de sarcofaag  Pakal toont, die afdaalt in de onderwereld van de Maya's, maar de Oude Astronaut theoretici interpreteren de incripsie op zeer verschillende manieren.Je ziet een man in een soort capsule vliegen, met een soort masker op zijn neus. Met zijn handen lijkt hij een reeks handelingen uit te voeren. De hiel, van de linkervoet, zit op een soort pedaal en uit de capsule zie je een vlam komen. Volgens Von Däniken, zou dat van doorslaggevend bewijs zijn van het bestaan ​​van buitenaardse wezens.
Als we denken aan het uiterlijk van onze astronauten, wanneer ze in een raket zitten, met alle apparatuur om hen heen, dan zien we hier de gelijkenissen. Dus je moet jezelf de vraag stellen: heeft dit artefact slechts een symbolische waarde, of probeerden ze met hun beperkte kennis, het moment van wat er gebeurde te portretteren? Was Pakal gewoon een Maya-koning, bij allen geliefd, of was het een belangrijke bezoeker van een planeet ver weg?

Een kaart die niet zou moeten bestaan
In 1929 werd in het Topkapipaleis mysterieuze landkaarten ontdekt, die toebehoorde aan een officier van de Turkse marine, admiraal Piri Reis. De kaarten waren geschilderd op  gazellehuiden. Het vreemde van deze kaart is, in schril contrast met andere bestaande kaarten van die tijd, dat het landen laat zien die op dat moment nog niet onderzocht waren. Bergketens die pas in 1952 op Antartica werden ontdekt stonden op de kaart van Piri Reis getekend. Bovendien, de kaart toont de kust van Antarctica zoals vermeld onder de huidige ijslaag. Dit betekent dat de kaart gemaakt is in een tijd dat Antarctica ijsvrij was, dat wil zeggen, vele miljoenen jaren geleden!

De kaart geeft ook in detail aan de kusten van Europa en Noord-Afrika, maar het is de illustratie van Antarctica in het noorden die de Ancient Astronaut theoretici verbazen, gezien het feit dat deze regio pas 300 jaar later ontdekt zou worden. Antarctica is bedekt met ijs laag met een dikte van 1 km en radar kan dat “lezen” maar dat werd pas uitgevonden in 1956, dus een kaart van 1531 toont deze nauwkeurige topografie aan en dat is interessant.
De kaart van Piri Reis overlapt een moderne kaart van de wereld, zodat je mond open valt van verbazing om te ontdekken dat deze oude landkaart nauwkeurig is tot in het kleinste detail. Hoe kon de makers van die oude kaart bergen of rivieren tekenen die nog niet ontdekt waren?
Landschappen/gebieden gefotografeerd door satellieten geven alles aan, zo ook deze kaart: werd de kaart van uit de lucht opgetekend?en